Román haditengerészet - 1917

Január:

4-én      Brăila és Măcin kiürítése. A dobrudzsai román haderő maradéka a Duna-delta felé vonul vissza. A bolgár sereg átkel a szélsőséges fagy miatt befagyott Dunán és megkísérli a delta elfoglalását.

23-án    a tulceai csata. A Duna-deltába betört bolgár csapatok megpróbálnak átkelni a tulceai mocsarakon, de súlyos veszteségeket szenvedtek az északi parton álló, a román haditengerészet dunai részlege és az ELISABETA cirkáló által támogatott román védőktől. A román haditengerészet megakadályozza, hogy a Központi Hatalmak a Duna-deltába nyomuljanak, s a delta teljes területe a háború végéig román ellenőrzés alatt marad (https://en.wikipedia.org/
wiki/Romania_during_World_War_I#The_counteroffensive_of_the_Central_Powers).

Április:

15-én    a hadihajók a hadsereg evakuálását támogató folyamatos szállítási tevékenységet végeznek a Duna-delta irányába, folyamatos tűzpárbajt vívva a cs. és kir. Dunaflottilla hajóival és a Duna jobb partján Galac és Tulcea között sorakozó dombokra telepített német és bolgár tüzérséggel. A SMEUL torpedónaszád elsüllyed, fedélzeten a francia haditengerészeti misszió három tisztjével Szulina előtt. A februári orosz forradalom hatására a Moldova területére visszaszorult román csapatok és a támogatásukra odarendelt orosz alakulatok közötti viszony kiéleződik (a „forradalom exportja” miatti román félelmekre tekintettel).

Július:

20-tól    augusztus végéig a román-orosz flotta erőteljes bombázást hajt végre a központi hatalmak Tulcea környékére települt parti ütegei ellen, majd a román monitor-osztag és az ágyúnaszádok segítségével Ceatalchioi és Pătlăgeanca térségében megakadályozza a cs. és kir. hadihajók behatolását a Duna-deltába.

Közben a februári oroszországi események – a forradalom – híre a Romániában harcoló orosz alakulatokhoz is eljutott, s valódi káoszt és anarchiát okozott az orosz hadseregben és az orosz haditengerészet hajóin. Az orosz tengerészek elképzelhetetlen atrocitásokat követtek el a saját feljebbvalóik, mit a „kizsákmányoló osztály” tagjai ellen, sokukat megölve vagy a vízbe dobva, s a bolsevik forradalmi eszméket a román legénység között is terjesztve. A harcoló román hadihajósok azonban ellenálltak a „forradalmi” kísértésnek.

Szeptember:

22-én    Brailánál román aknára fut és elsüllyed az osztrák-magyar INN monitor, fedélzetén életét veszíti Max Förstner korvettkapitány, a cs. és kir. Dunaflottilla vezérkari főnöke (az elsüllyedt monitort november 19-én kiemelték).

December:

7-én      az általános orosz-osztrák-magyar-német fegyverszünetet előkészítő december 4-i sólyi (Veszprém megye, Magyarország) fegyverszünet hírére a román kormány is fegyverszüneti tárgyalásokat kezd a Központi Hatalmakkal Foksánban. Ezzel megszegi az Antant Hatalmaknak tett azon ígéretét, miszerint nem köt különbékét.

9-én      a román fegyverszüneti egyezmény aláírása (az orosz fegyverszüneti egyezmény aláírására 15-én kerül sor Breszt-Litovszkban). A román hadsereg intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az orosz seregtestek mielőbb kivonuljanak Moldáviából.