Francia haditengerészet - 1915

Január:

11-én  a francia COURBET, FRANCE és PARIS dreadnought típusú csatahajókat riadóztatják azzal, hogy az osztrák-magyar flotta kifutott az észak-adriai Polában található központi állomáshelyéről. A francia csatahajók északra hajóznak az albán partok mentén. A riasztás utóbb tévesnek bizonyul. A francia hadihajók három nappal később visszatérnek a bázisaikra.

15-én  a Dardanelláknál első ízben sikeres hadműveletet végrehajtó brit B11 jelű tengeralattjáró példáját követve a Henri Fournier parancsnoksága alatt haladó francia SAPHIR tengeralattjáró is kísérletet tesz a szoroson való áthaladásra, azonban aknának ütközik és a partoktól 1 500 m-re elsüllyed. 27 fős legénységének 14 tagja éli túl az incidenst és kerül kis-ázsiai hadifogolytáborba, ahonnan később megszöknek (https://en.wikipedia.org/wiki/French_submarine_Saphir_(1908)).

Február:

5-én     a francia JEANNE d’ARC és LATOUCHE-TRÉVILLE páncélos cirkálókat a Dardanellákhoz rendelik, ahol március végéig konvojkíséreti feladatokat teljesít a Mudroszba irányított szövetséges konvojok mellett.

15-én  a francia BRUIX páncélos cirkálót a Dardanellákhoz rendelik.

24-én  a francia DAGUE romboló osztrák-magyar aknára fut és elsüllyed Montenegró partjai előtt. A 80 fős legénység 38 tagja életét veszti.

25-én  a francia CHARLEMAGNE és SUFFREN pre-dreadnought típusú csatahajók tűzpárbajt vívnak a Dardanellák bejáratát védő török erődökkel a kis-ázsiai Kum Kalénál.

27-én  a francia haditengerészet elzsákmányolja az S.S. DACIA gőzöst.

Március:

3-án     a francia AMIRAL CHARNER páncélos cirkáló bombázza a bulgáriai Dedeağaç kikötőjét az Égei-tengeren. A francia cirkáló az ellenséges elhárító-tűzben megfeneklik, az olasz BOSNIA tehergőzösnek kell levontatnia.

18-án   a francia BOUVET, CHARLEMAGNE, GAULOIS és SUFFREN pre-dreadnought típusú csatahajók behajóznak a Dardanellákba. A BOUVET aknára fut és elsüllyed, a GAULOIS alatt két akna robban, de a hajó a CHARLEMAGNE kíséretében képes eljutni a lakatlan Karayer-szigetekig, ahol a sekély vízben a fenékre ül, amíg a legszükségesebb javításokat elvégzik.

20-án   a francia Dardanella-hajórajból kikülönített LATOUCHE-TRÉVILLE páncélos cirkáló az Oszmán Birodalom szíriai partvidékére hajózik, s ott bombázza Gáza és Akkra török állásait és vasúti létesítményeit.

25-én  a francia JAURÉGUIBERRY pre-dreadnought típusú csatahajó a március 18-án elsüllyedt BOUVET helyettesítésére Port Szaidból a Dardanellákhoz hajózik, ahol Guépratt tengernagy zászlóshajójaként működik.

Április:

25-én  a LATOUCHE-TRÉVILLE páncélos cirkáló visszatér a Dardanellákhoz, ahol a JAURÉGUIBERRY pre-dreadnought típusú csatahajóval együtt a brit partraszálló alakulatoknak tűztámogatást nyújt és részt vesz a török parti erődök bombázásában.

26-án   a török parti erődökkel vívott ágyúpárbajban a francia JEANNE d’ARC páncélos cirkáló két találatot kap. Az első megrongál egy csónakállványt és kisebb tüzet okoz, amiben néhány tengerész megsérült. A másik robbanás nélkül hullik a fedélzetre, ahonnan a vízbe dobják.

28-án   a Defforges hadnagy parancsnoksága alatt haladó francia BERNOULLI tengeralattjáró behatol a Cattarói-öbölbe, de nem talál célt, ezért visszavonul.

30-án   a JEANNE d’ARC páncélos cirkáló Louis Dartige du Fournet altengernagy, a földközi-tengeri 3. Hajóraj parancsnokának zászlóshajója lesz (1916. március 30-ig) az egyiptomi Port Szaidban. Ebben a minőségében a GUICHEN védett cirkálóval, részt vesz az Oszmán Birodalom levantei tengerpartjának blokádjában.

              A Dardanellák bombázásában közreműködő JAURÉGUIBERRY pre-dreadnought típusú csatahajó könnyebb sérüléseket szenved a török parti erődöktől kapott találatok nyomán, de folytatja a bombázást.

Május:

1-én     az Aubert Dupetit-Thouars parancsnoksága alatt haladó francia JOULE tengeralattjáró a Dardanellákon való átkelési kísérlet közben aknára fut és elsüllyed. 31 fős legénységének valamennyi tagja életét veszíti (https://en.wikipedia.org/wiki/French_submarine_Joule).

Június:

4-án     a LATOUCHE-TRÉVILLE hátsó lövegtornyát találat éri a török parti ütegek 210 mm-es ágyúi részéről. Két tengerész életét veszti, öten megsérülnek.

5-én     a FAUCONNEAU romboló elsüllyeszti a FANTESSIN rombolót, miután a MAMELUCK rombolóval történt összeütközését követően menthetetlenné vált a Jón-tengeren (https://en.wikipedia.org/wiki/French_destroyer_Fauconneau).

17-től  augusztus 20-ig a LATOUCHE-TRÉVILLE páncélos cirkálót tengeralattjáró-elhárító járőr-szolgálatban az Égei-tengerre vezénylik.

21-én  a Német Kamerun elleni hadműveletekben részt vevő POTHUAU páncélos cirkálót a FRIANT védett cirkáló váltja fel, a POTHUAU-t visszarendelik Lorientbe.

Június:

19-én  a JAURÉGUIBERRY pre-dreadnought típusú csatahajót Port Szaidba rendelik.

Augusztus:

12-én  a francia BISSON romboló elsüllyeszti a Strnad Károly parancsnoksága alatt haladó osztrák-magyar U3 jelű tengeralattjárót (https://en.wikipedia.org/wiki/French_destroyer_
Bisson; https://hu.wikipedia.org/wiki/SM_U%E2%80%933_(Osztr%C3%A1k%E2%80%93
Magyar_Monarchia)).

13-án   a JAURÉGUIBERRY pre-dreadnought típusú csatahajó bombázza Haifa kikötőjét az Oszmán Birodalomhoz tartozó Szíriában.

19-én  a JAURÉGUIBERRY pre-dreadnought típusú csatahajó a JEANNE d’ARC páncélos cirkáló után ismét a földközi-tengeri 3. Hajóraj parancsnokának zászlóshajója.

24-én  a GUSTAVE ZÉDÉ tengeralattjáró az akkumulátor-terében bekövetkezett robbanás miatt elsüllyed. 40 fős legénységének 4 tagja életét veszíti. A roncsot kiemelik és kijavítják (https://en.wikipedia.org/wiki/French_submarine_Gustave_Z%C3%A9d%C3%A9_(1913)).

27-én  megkezdődik a LATOUCHE-TRÉVILLE páncélos cirkáló szeptember 21-ig tartó felújítása Toulonban. A hajó utána visszatér az Égei-tengerre, a Szaloniki ellőtt álló antant-egységek támogatására.

30-án   a francia JAURÉGUIBERRY pre-dreadnought típusú csatahajó, az ADMRIAL CHARNER páncélos- és a DESTRÉES kiscirkáló blokádszolgálatot lát el az Oszmán Birodalom szíriai partjain, Tripoli, Libanon és El-Arais kikötői előtt.

31-én  a JEANNE d’ARC páncélos cirkáló lövi az Oszmán Birodalomhoz tartozó Alexandretta és Kaffa német konzulátusait.

Szeptember:

1-én     francia erők megszállják az Oszmán Birodalomhoz tartozó szíriai partok előtt fekvő Ruad-szigetet.

9-én     a francia PAPIN tengeralattjáró Pelagosa szigete (ma: Palagruza, Horvátország) közelében, a Mulo-sziklától 4 mérföldre (7,4 km-re) nyugatra megtorpedózza a kötelékben 12 csomós (22,2 km/h) sebességgel haladó osztrák-magyar T51 jelű, KAIMAN-osztályú torpedónaszádot, amelynek felrobban az egész orr-része. A legénység 3 tagja életét veszíti, 5 tengerész megsebesül. A hajó azonban úszóképes marad, bevontatják, s javítást követően újra szolgálatba áll.

 

11-én  és 12-én a francia AMIRAL CHARNER páncélos cirkáló, valamint a GUICHEN és a DESTRÉES védett cirkálók részt vesznek 4 200, az török hadsereg által üldözött örmény keresztény evakuálásában az Orontész-folyó torkolatánál. A török kormány által a keresztény örmény lakosság kitelepítéséről júliusban kiadott rendelet végrehajtása ellen a Földközi-tenger partján fekvő 6 falu lakossága fellázadt és a közeli Musza Dag hegyre menekült, ahol 53 napig tartó fegyveres ellenállásba kezdtek Movses Der Kalousdian vezetésével. A francia haditengerészet erői épp az élelmiszer és ivóvíz-tartalékaik kimerülése előtt észlelte a hegycsúcson kitűzött örmény lobogót és mentette ki az ellenállókat (https://en.wikipedia.org/wiki/Musa_Dagh).

 

30-án   a francia BRANLEBAS romboló német aknára fut és elsüllyed a franciaországi Dunqerque és a belgiumi Nieuwpoort között.

Október:

3-tól     5-ig a brit és francia erők partra szállnak a semleges Görögországhoz tartozó Szalonikiben. A görög kormány tiltakozik a partraszállás ellen.

30-án   a francia TURQUOISE tengeralattjáró elsüllyed a Dardanelláknál, a Nagara-fok közelében. Az oszmán haditengerészet később kiemeli és megjavítja a roncsot, amelyet MÜSTECIP ONBASI néven szolgálatba állítanak az oszmán flottában (https://en.wikipedia.org/wiki/French_submarine_Turquoise_(1908)).

November:

9-én     az elavult MASSÉNA pre-dreadnought típusú csatahajó üres hajótestét hullámtörőként elsüllyesztik a Gallipoli-félsziget déli végén fekvő Helles-fok előtt a szövetséges csapatkivonáshoz szükséges nyugodt vízfelület biztosítása érdekében.

25-én  megkezdődik a francia JAURÉGUIBERRY pre-dreadnought típusú csatahajó egy hónapig tartó felújítása a brit fennhatóságú Máltán.

December:

5-én     a francia FRESNEL nevű tengeralattjárót osztrák-magyar tengerészeti repülőgép észleli Cattaro közelében, mire a riasztott cs. és kir. hadihajók elől menekülve a tengeralattjárót a saját legénysége partra futtatja az albániai Bojana-folyó torkolatában. Elpusztítását az osztrák-magyar WARASDINER romboló ágyútüze tette teljessé. A legénységet is ez a hadihajó vette fel és vitte hadifogságba (https://en.wikipedia.org/wiki/French_submarine_Fresnel).

28-án   a francia AMIRAL CHARNER és JEANNE d’ARC páncélos cirkálók elfoglalják az Oszmán Birodalomhoz tartozó Castellorizo szigetét a Földközi-tenger keleti medencéjében.

29-én    a Roland Morillot parancsnoksága alatt haladó francia MONGE tengeralattjáró a durazzói ütközetben észleli az osztrák-magyar HELGOLAND cirkálót és egy kísérő rombolóját. Felkészül a támadásra, ám a HELGOLAND észreveszi és elgázolja. A sérült tengeralattjáró a felszínre emelkedik, ahol a legénysége elhagyja. Morillot parancsnok a hajóval süllyed el (https://en.wikipedia.org/wiki/French_submarine_Monge_(1908)).