Orosz haditengerészet - 1914

Augusztus:

17-én  az ADMIRAL MAKAROV és a GROMOBOJ orosz páncélos cirkálók találkoznak az SMS MAGDEBURG könnyűcirkálóból, az SMS AUGSBURG kiscirkálóból, három rombolóból és a DEUTSCHLAND aknarakóból álló német kötelékkel a Balti-tengeren. Az orosz parancsnok azonban a két német cirkálót a Roon és a Prinz Heinrich páncélos cirkálóknak vélve nem indít támadást ellenük. Mindkét fél visszavonul.

26-án   az SMS MAGDEBURG zátonyra fut a nagy ködben Odensholm szigeténél (ma: Osmussar, Észtország), a Finn-öböl bejáratánál. A V26 jelű romboló megpróbálta levontatni onnan, sikertelenül. Az orosz BOGATIR kiscirkáló és a PALLADA páncélos cirkáló tüzet nyitott a szerencsétlenül járt német hajóra, amelyet a legénysége megpróbált felrobbantani, de ez csak részlegesen sikerült. Az oroszok a MAGDEBURG épen maradt ágyúival a CHRABRY ágyúnaszádot (6 db), a JASZTREB őrhajót (2 db), a Kopcsik és a Korszuny őrhajókat (1-1 db) szerelték fel. A MAGDEBURG roncsát később az oroszok és a téli jég pusztította el. A német haditengerészet titkos kódkönyvének három példányát azonban az oroszok megtalálták, s az egyiket felajánlották a briteknek, amelyet azok 1914. október 13-án átvettek, s megfejtették a német rejtjeleket. A németek nem tudták, hogy az oroszok megtalálták a kódkönyveiket, ezért nem változtatták meg a kódrendszerüket, így a britek a háború további részében mindvégig pontosan tudták, hogy mire készül a német haditengerészet (https://hu.wikipedia.org/wiki/SMS_Magdeburg_(1911)).

Október:

21-én  Mihail Nyikolájevics von Giers konstantinápolyi orosz követ értesíti Szergej Szazonov orosz külügyminisztert arról, hogy a Fekete-tengeren a német egységekkel kiegészült török flotta támadása fenyeget. A Fekete-tengeri flotta parancsnokát, Mihail Ketlinszkij tengernagyot utasítják, hogy készüljön fel a támadásra.

23-án   és 24-én éjszaka 4 NOVIk-osztályú aknarakó 240 tengeri aknát telepít a Boszporusz közelében (a Fekete-tengeri flotta néhány nappal a háború kezdete után elaknásította a Szevasztopol, Odessza, Ocsakov, Batumi és Poti kikötőjébe vezető vízi utakat, s a Kerch-szorost.

29-én  a GEORGIJ POBEDONOSZEC pre-dreadnought csatahajó és három orosz romboló felveszi a harcot a Szevasztopol elé érkező JAVUZ SZULTÁN SZELIM csatacirkálóval. A csatahajó három találatot ér el a JAVUZ fedélzetén, amely visszavonul. A három romboló támadását a csatacirkáló visszaveri, majd visszavonul.

November:

1-én     a török flotta orosz kikötők elleni rajtaütése miatt a konstantinápolyi orosz követet visszahívják.

2-án    az Oszmán Birodalomnak szóló orosz hadüzenet átadását követően az Andrej Augusztovics Ebergard tengernagy vezette orosz flotta kifut a török támadás megtorlására.

4-én   Zongudlak bombázása. Az orosz flotta bombázza a jelentős szénbányákkal rendelkező észak-törökországi kikötőket. Az anatóliai Eregli, Kozlu és Zonguldak kulcsfontosságú volt a török flotta működése szempontjából, mivel itt üzemeltek az Oszmán Birodalom szénbányái. A flotta ellátásában alapvető szerepet betöltő településeken bányászott szenet ráadásul – út vagy vasút hiányában – csakis hajókon lehetett a flottabázisokra szállítani. Ezért csakhamar az lett az török flotta egyik legfontosabb feladata, hogy megfelelő védelmet nyújtson a saját szénellátását biztosító szállítóhajóknak a meg-megújuló orosz bombázások közepette.

17-én az előző hónapban Pillau és Memel kelet-poroszországi német kikötők elé telepített orosz aknamezőkön két orosz aknára fut, felrobban és elsüllyed a FRIEDRICH CARL páncélos cirkáló, Behring ellentengernagy, a Balti-tengeri Német Cirkálóraj parancsnokának zászlóshajója 56 km-re Memel előtt. A sérült hajó több órán keresztül úszóképes maradt, így a legénység nagy része megmenekült (mindössze 7-en vesztették életüket).

Az orosz flotta – az október 24-én indult kaukázusi orosz offenzíva szárazföldi hadműveleteinek támogatása keretében bombázza Trebizond (ma: Trabzon, Törökország) kikötőjét.

18-án   a Szárics-foki csata — a JAVUZ SZULTÁN SZELIM csatacirkáló és a MIDILLI könnyűcirkáló megütközik az Orosz Fekete-tengeri Flotta 5 pre-dreadnought típusú csatahajójával (EVSZTAFI, JOAN ZLATOUSZT, PANTELEIMON, TRI SZVJATITELIJA, ROSZTISZLÁV) és 3 cirkálójával (KAGUL, ALMAZ és PAMJAT MERKURIA). Az orosz flotta visszavonul.

December:

8-án     a KONSZTANTYIN, GRIGORIJ, XENIA és ALEX aknarakók 670 aknát telepítenek a Boszporusz elé.

26-án    a 23-án török csapatszállító hajókat Trabzonba kísérő JAVUZ SZULTÁN SZELIM csatacirkáló a visszaúton – 2 km-re a Boszporusztól – aknára fut, s a jobb oldalán 50 m2-es lék támad, két perccel később egy második akna robban, s üt újabb 64 m2-es léket, ezúttal a hajó bal oldalán. Mintegy 600 tonna víz került a hajóba, ami miatt kissé megdőlt. Mivel az egész Oszmán Birodalomban nem volt akkora dokk, ahol ki tudták volna javítani, elkerítették a hajó körüli területet és kiszivattyúzták a vizet, hogy hozzáférjenek a sérült részekhez. A lékeket ideiglenes megoldásként betonnal foltozták be, ám a hajó ezután még évekig így közlekedett.