Oszmán haditengerészet - 1916

Január:

7-én     és 8-án a britek kiürítik a Gallipoli-félsziget déli csúcsán, a Helles-fokon lévő állásaikat is (https://www.naval-history.net/WW1Book-RN3-247.jpg). A törökök győztek.

Február:

6-án     a trabzoni orosz támadás elleni védekezés érdekében a JAVUZ csatacirkáló és a MIDLLI cirkáló török csapatokat dob át a Fekete-tenger keleti régiójába majd még aznap vissza is indulnak Konstantinápolyba, nehogy az orosz erők valamelyik török kikötőbe zárják őket.

27-én  a MIDILLI cirkáló csapatokat szállít Konstantinápolyból Trabzonba és olajat Szinopba. A kaukázusi partok előtt tervezett őrjáratot a rossz idő miatt lefújták.

Április:

18-án   a MIDILLI csapatokat szállít Trabzonba. A csapatok partra szállítása után a német U33 jelű tengeralattjáróval együtt a frontvonal közelében tartózkodó orosz hajókra vadászik és súlyosan megrongálja az orosz T233 jelű segéd-aknaszedőt. Az U33 ekkor visszatér Trabzonba, a MIDILLI pedig egyedül folytatva a cirkálást, elsüllyeszti az orosz NYIKOLÁJ vitorlást.

19-én  a MIDILLI két nagy hadihajót észlel Novorosszíjszk közelében, s amikor megkísérli a lobogójelek útján történő azonosítást, az orosz IMPERATRICA MARIJA dreadnought típusú csatahajó tüzet nyit. A MIDILLI nagy sebességgel cikk-cakk vonalban haladva távolodik és sikerül egérutat nyernie a jóval erősebb hadihajó elől.

24-én  a von der Goltz tábornok irányítása mellett működő török csapatok elsüllyesztik az HMS JULNAR felfegyverzett folyami gőzhajót, amely a Bagdadtól 160 km-re délre Kut el-Amaránál ostrom alatt álló brit-indiai expedíciós haderő felmentésére indult a Tigris-folyón. A JULNAR egy 1909-ben Skóciában épült helyi folyami lapátkerekes gőzös – akkoriban a folyó leggyorsabb hajója – volt, amelynek csupasz fa testét, fém védőburkolattal látták el és 270 t ellátmánnyal a fedélzetén, önkéntes személyzet irányítása alatt küldték északra, a város felmentésére. Kuttól tíz mérföldnyire délre a folyópartra települt török őrség azonban felfedezte és tüzet nyitott rá. Személyzete ekkor szenvedte el az első veszteségeket, de a hajó tovább haladt. Végül négy mérföldre Kuttól a JULNAR megállt, amikor éjfél körül egy a folyón keresztben kifeszített acélsodrony az útját állta és a partra sodródott. Legénysége ekkor megadta magát, a parancsnokot, Charles Henry Cowley tartalékos korvettkapitányt azonban elkülönítették a többiektől, akik hamarosan arról kaptak hírt, hogy menekülés közben lelőtték. Valószínűbb, hogy kivégezték, mivel a háború előtt a Lynch Testvérek Tigris-folyón közlekedő hajóit irányította, ezért a törökök a személyét török alattvalónak, a brit hadsereg felmentésére vezetett akcióját pedig árulásnak tekintették (https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Kut; https://norfolkinworldwar1.org/tag/norfolk-regiment/page/5/).

Május:

3-án     a Németországból vasúton kapott aknák felhasználásával a MIDILLI 60 aknából álló aknazárat telepíti a Duna Fekete-tengeri deltavidékének Kiliai-ága elé.

6-án     a bázisára visszatért MIDILLI szénkészletei kiegészítését követően újabb 60 aknával a fedélzetén kifut Szevasztopol felé, ahol három párhuzamos aknazárból álló aknamezőt telepít a Tarcsankutand-fok elé, majd Jevpatorija bombázására indul.

30-án   a MIDILLI csapatokat szállít Szinopba és Szamszunba, ahonnan gabona- és dohányszállítmánnyal tér vissza.

Július:

3-án     a JAVUZ és a MIDILLI kifut, hogy a kaukázusi frontra irányított orosz csapatszállítókat támadja.

4-én     a JAVUZ a fekete-tengeri Tuapsze orosz kikötőjét bombázza, s elsüllyeszti a KNYAZ OBOLENSZIJ tehergőzöst és néhány kisebb kereskedelmi vitorlást. A MIDILLI a Krím előterében járőrözik, ahol elsüllyeszti a MARIJA ANETTA tehergőzöst és Szocsi előtt a REZVIJ vitorlást, majd a ROCKIFFE halászhajót. Bár az Orosz Fekete-tengeri Flotta legerősebb egységei, az IMPERATRICA MARIJA és az IMPREATRICA JEKATYERINA VELIKAJA dreadnought-típusú csatahajók a nyílt tengeren járőröztek, a JAVUZ és a MIDILLI mégis biztonságban elérték a bolgár partokat és a saját bázisukat.

22-én  a JAVUZ csatacirkáló és a MIDILLI könnyűcirkáló Szinop magasságában csatába keveredik az orosz IMPERATRICA MARIJA dreadnought típusú csatahajóval. A MIDILLI azonnal visszafordul, de csak füstfejlesztéssel és aknatelepítéssel képes elmenekülni. Később 4 orosz romboló intéz támadást ellene, de a MIDILLI végül eltűnik egy esőfüggöny mögött

Augusztus:

27-én  a Cemil Ali korvettkapitány parancsnoksága alatt haladó GAYRET-i VATÂNIYE romboló észleli, hogy az oroszok kiterjedt aknamezőt telepítettek a Boszporusz Fekete-tengeri bejárata elé. A több mint 1 000 aknából álló aknamező alapvető akadály a szén- és élelem-szállítmányok Konstantinápolyba juttatása előtt. A városban bevezetik a kenyér-fejadagokat.

Szeptember:

1-én     az Oszmán Birodalom hadat üzen Romániának.

14-én  a KÜTAHIJA romboló aknára fut és elsüllyed Karaburnu közelében.

Október:

28-án   a TASOZ romboló német tiszteket szállít a 23-án elfoglalt román Konstancába, a kikötő felmérésére.

30-án    a MUAVENET-i MILLIJE és a NAMUNE-i HAMIJET Várnába viszi Souchon tengernagyot, hogy Mackensen tábornokkal egyeztessen. A GAJRET-i VATANIJE rombolót kikülönítik, hogy Várna és Konstanca között járőrözzön. A hajó egy feltérképezetlen zátonyra fut, s nem tud elszabadulni. A mentési kísérletek nem vezetnek eredményre, a hajót a legénysége elhagyja és felrobbantja.