Osztrák-Magyar haditengerészet - 1916

Január:

8-án     az osztrák-magyar szárazföldi hadsereg a haditengerészet támogatásával elfoglalja Lovcsent.

Február:

25-én  az osztrák-magyar haditengerészet és szárazföldi hadsereg elfoglalja Durazzót.

Március:

15-én  az osztrák-magyar kormány – a Lisszabonban horgonyzó 36 német és osztrák-magyar kereskedelmi hajó és személyzetük egyoldalú internálása miatt – hadat üzen Portugáliának.

18-án   az U-6-os tengeralattjáró elsüllyesztette a francia RENAUDIN rombolót (https://en.wikipe
dia.org/wiki/French_destroyer_Renaudin). Ugyanezen a napon a szintén francia AMPÉRE búvárnaszád, nem törődve a vöröskereszt-jelzéssel, megtorpedózta az ELEKTRA kórházhajót, de az nem süllyedt el, hanem sikeresen partot ért.

Április:

16-án   az osztrák-magyar TIROL kórházhajó aknára fut Durazzó előtt, de nem süllyedt el.

Június:

23-án   az U-15-ös búvárnaszád elsüllyesztette az olasz CITTA di MESSINA segédcirkálót és a francia FOURCHE rombolót.

Július:

8-án     a NOVARA cirkáló Horthy Miklós sorhajókapitány vezetésével betör az Otrantói-szorosba, ahol elsüllyeszt két, tengeralattjáró-elhárító feladattal őrjáratozó felfegyverzett halászgőzőst.

Szeptember:

15-én  a Konyovics Demeter (pilóta) és Maximilian Sewera (megfigyelő) vezette osztrák-magyar L132 haditengerészeti hidroplán észleli a víz alatt haladó francia FOUCAULT tengeralattjárót, ám üzemanyaga fogytán és bombakészlezt híján nem támadta meg, hanem a támaszpontra visszatérve értesítette és a helyszínre navigálta a báró Otto Klimburg és Walter Zeleznyi vezette L-135 jelű vízirepülőgépet, amely vízibombákkal hullámsírba küldte a tengeralattjárót. A két hidroplán ezután a vízre leszállva megmentette a túlélőket.

26-án   a SCHARFSCHÜTZE romboló megrongálta a francia RIVIÉRE és a CASQUE rombolókat.

Október:

1-én a Dunaflottilla egységei meghiúsítják a román hadsereg dunai átkelését Rjahovónál, amellyel a románok megpróbálták hátba támadni Mackensen német hadseregét.

2-án a felderítésre kiküldött, de homokpadra futott COMPÓ őrnaszád megsegítésére a VIZA és a BARSCH is kifut, s 200 méterre meg közelíti a rjahovói hidat és a Lungu-szigetet, heves géppuskatűzzel árasztva el a szigeten berendezkedett és a hídon átkelő román gyalogságot. A bolgár partra átkelt román tüzérség közepes űrméretű ágyúi ekkor heves tüzelésbe kezdenek, amelyet a naszádok addig viszonoznak, amíg el nem fogy a lőszerük. A BARSCH-ot találat éri, s két magyar, Dávid József fűtő és Lenner József tengerész meghal, hárman súlyosan sebesülnek.

November:

23-án a flottilla a saját egységek sistovi átkelését támogatta. Románia rövidesen kapitulált. Ezt követően a flottilla felada-ta a Duna aknamentesítése volt (113 aknát távolítottak el).