Oszmán haditengerészet - 1917

Január:

7-én     az orosz NERPA tengeralattjáró Sile előtt elsüllyeszti az török vitorlás bárkákat vontató NUSZRET kompot. A bárkákat ágyútűzzel megsemmisíti, a komp megfeneklik.

11-én  a parti telepítésű török haditengerészeti ütegek elsüllyesztik brit HMS Ben-my-Chree repülőgép-anyahajót, amelyet az 1916. december 20-án a szövetségesek által a dél-törökországi partokon elfoglalt Castellorizo-szigeten kiépíteni tervezett partraszállási bázissal szemben lévő török állások felderítéséhez vezényeltek a helyszínre december 27-én. A Mustafa Ertuğrul parancsnoksága alatt álló 2 db 155 mm-es és 2 db 77 mm-es löveg a hajó érkezése után két órával tüzet nyit a kikötővel szemközti partról és harmadik lövésével eltalálja a hangárt, amely a fedélzeten tovaterjedő tüzet okoz. 40 perccel később a hajó elsüllyed. Személyzetének 5 tagja megsérül, de senki sem veszíti életét.

12-én  az orosz NARVÁL tengeralattjáró elsüllyeszti a megfeneklett NUSZRET műszaki mentésére kiküldött NEVESZER kompot, a MODA gőzbárkát és a DERVIS brigget. A NEVESZER-t később sikerült kiemelni és Konstantinápolyba vontatni.

Február:

6-án     az éppen kijavított NEVESZER aknára fut Incsilli közelében és elsüllyed. Személyzetének 2 tagja életét veszíti.

Március:

7-én     az orosz KASALOT tengeralattjáró megtámadja a RESANET kompot és két vontatott uszályát a Szakaria-folyó torkolatánál. (A három török hajó partra fut, ahonnan másnap levontatják őket.)

25-én  a repülőgép-üzemanyagot szállító török SZAMRAK katonai szállítóhajó aknára fut Agva közelében, úton Konstantinápolyból Várnába. A robbanásban a legénység 10 tagja életét veszíti. A hajó megfeneklik, de később sikeresen úszóképessé teszik.

Június:

23-án   a MIDILLI elaknásítja a Kígyó-sziget és a Duna-delta közötti vizeket és szétlövi a sziget orosz rádióállomását. Az orosz rádióforgalmazás kódkönyveit a partraszálló alakulatnak nem sikerül megtalálni.

25-én  a MIDILLI az orosz SZVABODNAJA ROSSZIJA (ex-IMPERATRICA JEKATYERINA VELIKAJA) dreadnought-típusú csatahajóval mérkőzik. A csatahajó lövései azonban túl rövidek ahhoz, hogy kárt tehessenek a török cirkálóban, így az a támogatására kiküldött BÁSZRA romboló kíséretében sértetlenül visszavonul.

Július:

14-én  az INTIBAH aknarakó – amely az orosz rombolók tavaszi támadásaiban elpusztított szállítóhajók kiesett kapacitásának pótlására szenet szállít Zongudlakból Konstantinápolyba – víz alatti tárgynak (valószínűleg egy roncsnak) ütközik Karaburnu közelében és súlyos károkat szenved. Bár a műszaki alakulatoknak sikerült bevontatni, a hajó hosszú javításra szorult.

Október:

1-én     az orosz BÜSZTRIJ, GROMKI és FIDONISI rombolók elsüllyesztik a szenet szállító török AJDANIK barkot Kefken Ada előtt. A menekülő BERBER vontató partra fut.

6-án     az orosz TYULEN tengeralattjáró elfogja a török MAHI szállítóhajót Igneada előtt és hadizsákmányként Szevasztopolba küldi. Az orosz GAGARA tengeralattjáró lövi a Konstantinápoly felé üresen haladó VATAN gőzöst, amely partra fut.

29-én  a török HAMIDABÁD romboló elindul Konstantinápolyból Igneada felé, ahol a török haditengerészet új aknakutató részleg kiépítését határozta el. A romboló 3 új, német építésű aknaszedőt vontat. Minden hajó gázolajjal teli hordókat szállít a fedélzetén.

31-én  a HAMIDABÁD vezette köteléket a PÜLKIJ és a BÜSZTIJ orosz rombolók támadják meg. A HAMIDABÁD fedélzetén tárolt olajoshordók lángra lobbannak, s a romboló teljesen kiég az infernóban. Az orosz rombolók ezután a német aknaszedők ellen fordulnak. A török flotta a támadás hírére a MIDILLI cirkálót küldi ki a megtámadott kötelék felmentésére, de mire a helyszínre ér, a támadás befejeződik.

November:

10-én  a MIDILLI lobogómutató utat tesz Szinopig, annak érdekében, hogy meggyőzze a helyi lakosságot, a flottájuk még aktív.

13-én  a török flotta vezetése értesül a november 7-i pétervári eseményekről (a kommunista hatalomátvételről), s arról, hogy a bolsevik puccs az Orosz Fekete-tengeri Flotta központját, Szevasztopolt is megbénította.

December:

13-án   a Mustafa Ertuğrul parancsnoksága alatt álló tüzérség elsüllyeszti a PARIS II. segédjárőrhajót és az ALEXANDRA haditengerlészeti vontatót a délnyugat-törökországi Antalya kikötőjében. A PARIS parancsnoka, Henri Rollin (haditengerészeti író, hírszerző, későbbi esszéista) fogságba esik.

16-án    az orosz-német fegyverszüneti egyezmény előző napi hatályba lépésével a Fekete-tengeren is véget ér a háború. A török kereskedelmi hajózás nagy része megsemmisült, az oszmán hadiflotta pedig csekély fenyegetést jelent – megmaradt hajói többsége súlyosan elavult, alapvető sürgős felújításra és javításra szorul. A legénység morálja mindazonáltal kivételesen magas, a személyi állomány jól képzett és folyamatosan hadra fogható.